โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. (วันที่ 4 ของโครงการ) บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ดำเนินการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และสามเณรและมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  รวมทั้งสิ้น 120 ชุด ณ วัดคีรีวัน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด


  • EN0163.jpg
  • EN0263.jpg
  • EN0363.jpg
  • EN0463.jpg
  • EN0563.jpg
  • EN0663.jpg
  • EN0863.jpg
  • EN0763.jpg