โครงการ "ครัววายุภักษ์ปินอิ่ม"

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. (วันที่ 3 ของโครงการ) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคลิงจังหวัดนครนายก จำนวน 240 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก ในการจัดระเบียบตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอย่างดี


  • E0163.jpg
  • E0263.jpg
  • E0363.jpg
  • E0663.jpg
  • E0563.jpg
  • E0463.jpg
  • E0763.jpg
  • E0963.jpg
  • E0863.jpg