โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสุพัตรา  เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดดำเนินการมอบอาหารวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 120 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และการจัดระเบียบตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอย่างดี


  •  
  • U220163.jpg
  • U220263.jpg
  • U220363.jpg
  • U220463.jpg
  • U220663.jpg
  • U220763.jpg
  • U220863.jpg