การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
1. การจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่