การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566
1. การจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า และที่มิใช่เพื่อการค้า 
    คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ 
คลิกที่นี่