การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. การจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่