การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564
1.  การจัดการความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือราชการ   
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้ 
คลิกที่นี่