เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

                                                      ที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
ที่อยู่                  ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง 
                        อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000

เบอร์โทรศัพท์    0-3731-1256
เบอร์แฟกซ์        0-3731-1442
E-mail :            nakornnayok@excise.go.th  

map62.jpg
 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

ตำแหน่ง/หน่วยงาน
 
หมายเลขโทรศัพท์
 
ภายใน
สายตรง
โทรสาร
 
 
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
 
725001
037-311256 
037-311442
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
725011
037-311256 
037-311442
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 
725021
037-311256
037-311442
 
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
 
725031
037-311256 
037-311442
 
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
 
725041
037-311256 
037-311442