สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารร่วมตรวจแปลงเพาะปลูกต้นยาสูบเตอร์กิช

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมตรวจแปลงเพาะปลูกต้นยาสูบเตอร์กิช ที่ อ.หนองสูง และ อ.คำชะอี 


  • 103228.jpg
  • 103230.jpg
  • 103229.jpg241203.jpg
  • 241205.jpg