ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มาจำหน่ายในงานโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มาจำหน่ายในงานโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ ห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก) บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 


  • ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๘.jpg
  •  
  • ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๘_1.jpg
  • ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๘_2.jpg
  • ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๘_3.jpg
  • ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๙_2.jpg