สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ว่าที่ร้อยตรีจักรี สิรินุสรณ์ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

 


 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_0.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_12.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_1.jpg
 •  พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_13.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_2.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_3.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_4.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_5.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_6.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_8.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_9.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_10.jpg
 • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_11.jpg