สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_0.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_19.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_38.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_27.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_39.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_29.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_32.jpgพีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_41.jpg
  • พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_42.jpg