สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

king-work-banner.png

9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

102156.jpg

ประชุม คบจ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ประชุม คบจ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนตูม ต.ผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

forking-create-02-tn.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

คลิกที่นี้

ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๘.jpg

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มาจำหน่ายในงานโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มาจำหน่ายในงานโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ ห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก) บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ว่าที่ร้อยตรีจักรี สิรินุสรณ์ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

 

พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_34.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

11232.jpg

ไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ

ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาต การจดทะเบียน 

การแจ้ง การรับชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆหรือติดต่อราชการกับกรมสรรพสามิต

53654651_2197546497228802_2831053166609432576_o11111111.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้ทำกิจกรรม (Corporate Social Responsivility:CSR) เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้ทำกิจกรรม (Corporate Social Responsivility:CSR) เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ทำบุญวันเกิดกรม_190326_0115.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้จัดทำบุญเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้จัดทำบุญเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 87 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562