สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

277721834_288020496823855_5545805631341404240_n.jpg

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุม 250 ปี

มุกดาหาร และ นายประดุง จันทิมา สรรพสามิตพื้นที่สาขคำชะอี ร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอคำชะอี

275488515_270832301876008_1314382509346265734_n.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารทำความดีจนเป็นแแบบอย่างได้ ตามคุณธรรมด้านจิตอาสา โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ นายเณรทราย พลสงคราม และนายทวีศักดิ์ บุญกล้า

275288001_270830261876212_5748920055895614381_n.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารร่วมกิจกรรมใน 3 มิติ ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารร่วมกิจกรรมใน 3 มิติ ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมมิติที่ 3 การสวมใส่ผ้าพื้นเมือง ผ้าไทย ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์)

LINE_ALBUM_ปลูกต้นไม้_๒๒๐๓๑๐.jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมใน 3 มิติ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมใน 3 มิติ ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมมิติที่ 2 ปลูกผักส่วนครัวในรั้วสำนักงาน   เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

274601179_259796866312885_7320900244862649687_n (1).jpg

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ครั้งที่1/2565

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

274826103_259793972979841_8320193354152424480_n.jpg

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี

S__4423826.jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมทำบุญที่วัดป่าภูเพ็ก หมู่ที่ 5 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และร่วมบริจาคสิ่งของที่ศูนย์เด็กบ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร