สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

318346637_452466580379245_3654920168087528096_n.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

316955094_444904054468831_6660730989479539236_n.jpg

ร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน”จังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนถังพลาสติก (มีฝาปิด) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันพุทธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
 
นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่
 
"ร่วมร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
”จังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนถังพลาสติก(มีฝาปิด)
 
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

315552766_437245525234684_311384556931760748_n.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

เข้าร่วมกิจกรรมในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ประจำปี 2565 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

311838589_420306220261948_4919302491005106848_n.jpg

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณอุทยานสมเด็จย่า

(ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ 6 ตำบล ดอนตาล อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

309012579_415870830705487_2993547153988668074_n.jpg

กิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565เวลา 07.30 น. นายอาณัติ นารินทร์รัก
 
เจ้าหนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดหาาร
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและเวลา 16.00 น นายสันทัด รังคพุทธมานะ
 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 
13 ตุลาคม ณ หอประชุม 250 มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

310297977_406535041639066_8905975787952406493_n.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
 
นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
 
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
 
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
 
กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
 
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึก
 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 ที่ทรงพระราชทานธง ไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

206943.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

299928067_373102431648994_111350638263531497_n.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
 
เป็นพระราชกุศล ณ หอประชุม 250 มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
 

 

298523851_369219845370586_6775647546278423170_n (1).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้น
 
ที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
 
บริเวณสำนักงาน   เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
 
12 สิงหาคม 2565

 

 

 

298564418_369175125375058_4639191479174745517_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร นำโดย นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดศรีสุมังค์วนาราม

ถนนดำรงค์มุกดา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร