สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

323430527_719707466417255_569444063747699676_n (1).jpg

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
นำโดย นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
 
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าศรัทธาธรรม
 
บ้านคำสายทอง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

document (24)_page-0001.jpg

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

318346637_452466580379245_3654920168087528096_n.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

316955094_444904054468831_6660730989479539236_n.jpg

ร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน”จังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนถังพลาสติก (มีฝาปิด) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันพุทธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
 
นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่
 
"ร่วมร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
”จังหวัดมุกดาหาร และสนับสนุนถังพลาสติก(มีฝาปิด)
 
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

315552766_437245525234684_311384556931760748_n.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

เข้าร่วมกิจกรรมในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ประจำปี 2565 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

311838589_420306220261948_4919302491005106848_n.jpg

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณอุทยานสมเด็จย่า

(ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ 6 ตำบล ดอนตาล อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

309012579_415870830705487_2993547153988668074_n.jpg

กิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565เวลา 07.30 น. นายอาณัติ นารินทร์รัก
 
เจ้าหนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดหาาร
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและเวลา 16.00 น นายสันทัด รังคพุทธมานะ
 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 
13 ตุลาคม ณ หอประชุม 250 มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

310297977_406535041639066_8905975787952406493_n.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
 
นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
 
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
 
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
 
กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
 
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึก
 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 ที่ทรงพระราชทานธง ไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

206943.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

299928067_373102431648994_111350638263531497_n.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
 
เป็นพระราชกุศล ณ หอประชุม 250 มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร