สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

417871656_675667164725851_3985972047471703074_n.jpg

ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายายและพระธนบดีมหาเศรษฐี

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
 
นำโดยนายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุุกดาหา
 
ร และพื้นที่สาขา ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย
 
และพระธนบดีมหาเศรษฐี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีไหม่ 2567
 
เพื่อเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

รูปภาพ2.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายใหม่) , การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

วันที่17 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้มอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ

ไพ่ (สำหรับรายใหม่) , การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (ต่อเนื่อง)

, การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า แก่ประชาชน ณ ศาลา SML หมู่ 5

บ้านต่อเขต ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

393465732_631267069165861_4412496926946785372_n.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยพบุคลากรในสังกัด

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

328283586_1226136781645672_5468817403783180716_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี
ได้ร่วมออกให้บริการตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
สาขาคำชะอี ได้ร่วมออกให้บริการตามโครงการอำเภอ...
 
ยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรรมอภเภอ..
 
เคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติ
 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต /
 
การขอต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่
 
ให้กับผผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ ณ
 
ศาลาวัดศรีษะตะพาน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7
 
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 
ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

img0129_page-0001.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  •  

382855835_619341417025093_165774196877218522_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้นำยาสูบของกลางส่งมอบให้กับฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา

วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ได้นำยาสูบของกลางส่งมอบให้กับฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา

เพื่อนำไปใช้ทำน้ำหมักชีวภาพในการฉัดพ่นไล่แมลง สอดคล้องกับการดำเนินการตาม

ESG ด้านสังคม (Social : S) นโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชน การนำของกลางยาสูบมาแปรรูปเป็นน้ำหมัก

ปุ๋ยหมัก เป็นต้นให้แก่ชุมชน หรือ ให้ความรู้ด้าน แก่ผู้ประกอบการสุราชุมชน

369195836_601561682136400_2786463245810517161_n (1).jpg

“CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE”

บุคลากรสังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
เข้าร่วมโครงการหลักสูตร “CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE” ปีงบประมาณ 2566
 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 ณ จ.เลย

เอกสารแนบ 8 ปี 66 แบบ ptt_page-0001.jpg

จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก

"ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พ.ศ.2566

344105360_1295654507965748_3037016950837604338_n.jpg

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ทำความดีจนเป็นแแบบอย่างได้

ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แก่ นายทวีศักดิ์ บุญกล้า และนางสาวจิรธิดา ใจสุข