สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

436310510_748492214110012_1972241071610992752_n.jpg

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ให้กับประชาชน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ให้กับประชาชน ณ วัดรุกขวนาราม บ้านดง หมู่ที่ 3

ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการเพาะปลูกยาสูบ ตลอดจนการขายใบยาสูบให้แก่ผู้รับซื้อ

ประจำฤดูการผลิต ปี2566/2567

439998218_734742888818278_2770256192338327815_n.jpg

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/ถวายภัตตาหาร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 24 เมษายน 67 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/ถวายภัตตาหาร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชมพรรษา

6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพุทธโรรัมมธโร (วัดภูดานแต้) อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

439866904_734730165486217_7673272468303042971_n.jpg

ขอมอบเกียรติบัตร ให้นายอาณัติ นารินทร์รักษ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
ขอมอบเกียรติบัตร ให้นายอาณัติ นารินทร์รักษ์
 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
ในการมีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ
 

 

436300776_725321369760430_2384940375035273827_n.jpg

ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร

วันที่ 4 เมษายน 2567 บุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ขับเคลื่อนคุณธรรมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร โดยร่วมกิจกรรมสงกรานต์

สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรนายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

และหัวหน้าฝ่าย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมกับดำเนินกิจกรรม Lunch Talk รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

435585479_725318773094023_7583865641973839072_n.jpg

จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 และมีการให้ความรู้ (KM)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 และมีการให้ความรู้ (KM)

เรื่อง วิธีจัดการกับปัญหา “ขยะบรรจุภัณฑ์”ด้วยหลัก “7R และ เรื่อง อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก กับผู้เข้าร่วมประชุม

 

435731805_730805775878656_7820559305756114694_n.jpg

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร งานประเพณีสงกรานต์ มุกดาหาร 4 แผนดิน อินโดจีน ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567
 
นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
งานประเพณีสงกรานต์ มุกดาหาร 4 แผนดิน อินโดจีน ประจำปี 2567

436301680_725322486426985_1377508774294493958_n.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เมษายน 2567 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

โดยในเวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร และเวลา 09.00

น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี

พระมหากษัตริย์ในพระราชบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาติไทย

เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

428068540_724159216543312_8715947182906923002_n.jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคำชะอี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี)”

ณ สำนักสงฆ์รัตนมงคล บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

434190163_718262557132978_5468552952769758895_n.jpg

ร่วมกิจกรรมพิธีตั้งศาลเจ้าพ่อโรงต้ม พระธนบดีมหาเศรษฐี

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมพิธีตั้งศาลเจ้าพ่อโรงต้ม พระธนบดีมหาเศรษฐี

อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์สถาน ณ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

และเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ของคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ”

ด้าน ยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความผาสุก

และความผูกพันของหน่วยงานภายใต้โครงการ เก่ง ดี มีความสุข

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน ESG ของกรมสรรพสามิต ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และบรรยากาศในการทำงานดี บุคลากรในหน่วยงานมีความสุข

427756088_697696199189614_579506322623958125_n.jpg

ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 92 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.
 
นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน
 
วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 92 ปี
 
โดยทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหลักสอง
 
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร