สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ 8 ปี 66 แบบ ptt_page-0001.jpg

จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก

"ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พ.ศ.2566

344105360_1295654507965748_3037016950837604338_n.jpg

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ทำความดีจนเป็นแแบบอย่างได้

ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แก่ นายทวีศักดิ์ บุญกล้า และนางสาวจิรธิดา ใจสุข

340253202_444193957905227_613939896262412876_n.jpg

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

336205769_2532607920223593_5945317505619089681_n.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ แก่ผู้ขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบพันธุ์เตอริ

วันที่17 มีนาคม 2566 นาย สันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

แก่ผู้ขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบพันธุ์เตอริ เพื่อจำหน่ายใบยาแห้งให้กับบริษัทอดัมส์ฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

336330433_2414178612067850_8660245640119596539_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายใหม่) , การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

วันที่17 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้มอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ

ไพ่ (สำหรับรายใหม่) , การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (ต่อเนื่อง)

, การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า แก่ประชาชน ณ ศาลา SML หมู่ 5

ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

336163786_536893785004593_8761820831568846969_n.jpg

"กิจกรรม ผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร"

วันนี้ (วันที่ 15 มีนาคม 2566) เวลา 06.00 น. นายสันทัด รังคพุทธมานะ

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ร่วม "กิจกรรม ผ้าไทย

ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร" ณ ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง

อ.เมืองฯ จ. มุกดาหาร

334983757_223536756822889_1195733868778963875_n.jpg

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร บริเวณริมโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง และพิธีแสดงธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายสันทัด รังคพุทธมาน สรรพสามิตพื้นที่

มุกดาหาร  พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร

บริเวณริมโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง   และพิธีแสดงธรรมเทศนา

เจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน รอบอุโบสถ 

 
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

 

334125056_1198156357479425_1531701618275609906_n.jpg

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่

มุกดาหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร และงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

” ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 250 ปี

330509156_713876550285478_4757416734264736690_n.jpg

ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี

วัน 13 กุมาภาพันธ์ 2566) เวลา 09.19 น. นายสันทัด รังคพุทธมานะ

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และพื้นที่สาขา ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ

เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร