สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ชั้นที่ 1 - 2 และอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Extgernal Harddisk) โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์กล้องบันทึกภาพและเสียง โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และบ้านพักข้าราชการคุ้ม 2 และอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน 2566-ถึง มิถุนายน 2566)

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม Notebook ยี่ห้อ Acer รุ่น 474 IG โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเตีย โปรเจคเตอร์และจอภาพ โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมอุปกณ์นำสัญญาณโคมไฟเตือนการบินและระบบกราวด์ โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2565-ถึง ธันวาคม 2565)

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ชั้นที่ 1 - 2 และอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าประดับตกแต่งรั้ว

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต
รายละเอียดคลิกที่นี้

 

คำสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้่างทำตรายาง
รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครึภัณฑ์สำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้