สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง โดยเฉพาะเจาะจง เท่านั้น

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ชั้นที่ 1 - 2 และอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าประดับตกแต่งรั้ว

รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดคลิกที่นี้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต
รายละเอียดคลิกที่นี้

 

คำสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้่างทำตรายาง
รายละเอียดคลิกที่นี้

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครึภัณฑ์สำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี้