สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 

 
บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
 

                                    ผู้บริหาร

 

64956.jpg

 

                                                                                                 นายสันทัด  รังคพุทธมานะ

                                                                             สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 

 

 IMG_20220317_0001_NEW_page-0001.jpg      13.นายมานิต.jpgนายยุทธนา.jpg
นายอาณัติ  นารินทร์รักษ์

   นายมานิต  ภู่เจริญ

นายยุทธนา  หวังกลับ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร
  
 
 บัตรอาวุุโส123.jpg  

นายปรีชา  เจนไพร

(ว่าง)(ว่าง)
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย เจ้าพนักงานสรรพสามิต อาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาคำชะอี