สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 

 
บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
 

                                    ผู้บริหาร

 

00012.jpg

 

                                                                                                      นายจตุพร  คฤหบดี

                                                                             สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 

 

 IMG_20220317_0001_NEW_page-0001.jpg      13.นายมานิต.jpgนายยุทธนา.jpg
นายอาณัติ  นารินทร์รักษ์

   นายมานิต  ภู่เจริญ

นายยุทธนา  หวังกลับ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร
  
 
นายสันทัด.jpg   นายประดุง.jpg

นาย สันทัด   รังคพุทธมานะ

(ว่าง)นายประดุง  จันทิมา
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย เจ้าพนักงานสรรพสามิต อาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาคำชะอี