ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ประชุมสัญจร​ อ่างขี้เหล็ก_๒๐๐๙๒๘.jpg
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้เชิญกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มาจำหน่ายในงานโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๘๑๓_0.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล