สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

img0129_page-0001.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  •  

382855835_619341417025093_165774196877218522_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้นำยาสูบของกลางส่งมอบให้กับฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา

วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ได้นำยาสูบของกลางส่งมอบให้กับฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา

เพื่อนำไปใช้ทำน้ำหมักชีวภาพในการฉัดพ่นไล่แมลง สอดคล้องกับการดำเนินการตาม

ESG ด้านสังคม (Social : S) นโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชน การนำของกลางยาสูบมาแปรรูปเป็นน้ำหมัก

ปุ๋ยหมัก เป็นต้นให้แก่ชุมชน หรือ ให้ความรู้ด้าน แก่ผู้ประกอบการสุราชุมชน

369195836_601561682136400_2786463245810517161_n (1).jpg

“CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE”

บุคลากรสังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
เข้าร่วมโครงการหลักสูตร “CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE” ปีงบประมาณ 2566
 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 ณ จ.เลย

เอกสารแนบ 8 ปี 66 แบบ ptt_page-0001.jpg

จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก

"ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พ.ศ.2566

344105360_1295654507965748_3037016950837604338_n.jpg

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ทำความดีจนเป็นแแบบอย่างได้

ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แก่ นายทวีศักดิ์ บุญกล้า และนางสาวจิรธิดา ใจสุข

340253202_444193957905227_613939896262412876_n.jpg

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว