สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

369195836_601561682136400_2786463245810517161_n (1).jpg

“CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE”

บุคลากรสังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
เข้าร่วมโครงการหลักสูตร “CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE” ปีงบประมาณ 2566
 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 ณ จ.เลย

เอกสารแนบ 8 ปี 66 แบบ ptt_page-0001.jpg

จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก

"ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พ.ศ.2566

344105360_1295654507965748_3037016950837604338_n.jpg

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบของ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ทำความดีจนเป็นแแบบอย่างได้

ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แก่ นายทวีศักดิ์ บุญกล้า และนางสาวจิรธิดา ใจสุข

340253202_444193957905227_613939896262412876_n.jpg

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

336205769_2532607920223593_5945317505619089681_n.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ แก่ผู้ขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบพันธุ์เตอริ

วันที่17 มีนาคม 2566 นาย สันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

แก่ผู้ขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบพันธุ์เตอริ เพื่อจำหน่ายใบยาแห้งให้กับบริษัทอดัมส์ฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

336330433_2414178612067850_8660245640119596539_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายใหม่) , การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

วันที่17 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้มอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ

ไพ่ (สำหรับรายใหม่) , การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (ต่อเนื่อง)

, การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า แก่ประชาชน ณ ศาลา SML หมู่ 5

ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว