ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
พีธีลงนามถวายพระพรฯ_๒๐๐๗๒๔_34.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

11232.jpg
ไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล