สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

281835336_313575084268396_4891451359298209224_n.jpg

นายสันทัด รังคพุทธมานะ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายสันทัด รังคพุทธมานะ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธ

ศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

280920323_310365031256068_3570658859049256346_n.jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคำชะอี ได้เข้าสังเกตการณ์การรับซื้อใบยาแห้ง ประจำฤดูการผลิต ปี 2564/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคำชะอี ได้เข้าสังเกตการณ์การรับซื้อใบยาแห้ง ประจำฤดูการผลิต ปี 2564/2565 จำนวน 2 จุด ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสระพัง ต.โพนงาม อ.คำชะอี
 
 
และ ศาลาบ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.หวัดมุกดาหาร
 
 
เพื่อให้การรับซื้อใบยาแห้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม ทั้งด้านผู้รับซื้อใบยาแห้งและผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ

 

280825940_310364054589499_8429388423405759472_n.jpg

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับซื้อใบยาแห้ง ประจำฤดูการผลิต ปี2564/2565 ณ วัดศรีทองปาน บ้านน้ำเที่ยง ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับซื้อใบยาแห้ง ประจำฤดูการผลิต ปี2564/2565 ณ วัดศรีทองปาน บ้านน้ำเที่ยง ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย
 
จ.มุกดาหาร 
 
เพื่อให้การรับซื้อใบยาแห้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมทั้งด้านผู้รับซื้อใบยาแห้งและผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ

280760632_310266451265926_5610335433587179134_n.jpg

นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจการเข้าสังเกตการณ์การรับซื้อใบยาแห้ง ประจำฤดูการผลิต ปี 2564/2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจการเข้าสังเกตการณ์การรับซื้อใบยาแห้ง ประจำฤดูการผลิต ปี 2564/2565 ณ ศาลาวัดบ้านน้ำเที่ยง อ.นิคมคำสร้อย และโรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.หนองสูง จ.หวัดมุกดาหาร

279672583_304076425218262_6739369895444212870_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้ออกบูธแสดงสินค้า "น้ำพริกแม่กะทิ" เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ได้ออกบูธแสดงสินค้า "น้ำพริกแม่กะทิ" เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

280011430_309187281373843_2396588639812628659_n.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร

278917567_300308178928420_7002200654644418629_n.jpg

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(นางชลิดา พันธ์กระวี) ณ จังหวัดมุกดาหาร

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 
(นางชลิดา พันธ์กระวี) ณ จังหวัดมุกดาหาร
 
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565

278101599_288022193490352_7397581302896020546_n.jpg

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และประชาชนผู้มารับบริการ

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และประชาชนผู้มารับบริการ ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อเป็นรายได้ในการสมทบทุนในการสร้างวัตถุมงคลและเฉลิม

ฉลอง”พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร”จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,909 บาท

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว