วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม และพื้นที่สาขา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg