ถวายพระพรชัยมงคล เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม และพื้นที่สาขา ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 


  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_0.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_1.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_2.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_3.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_4.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_5.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_6.jpg
  • พิธีลงนามถวายพระพรฯถวายสัตย์ฯ_๒๐๐๘๑๔_7.jpg