ลงนามถวายพระพรชัยมงชัย เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน แลูกลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและดำเนินการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม


 • 1 (2).jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7 (2).jpg
 • 8 (2).jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17 (2).jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27 (2).jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 •  
 •