งานรดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่

วันที่ 10 เมษายน 2562 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกันไหว้ศาลพระพรหมและร่วมกันรดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตและหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสาขา


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg