สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

1.jpg

โครงการ "คัดแยกขยะขวดพลาสติก เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้จัดทำโครงการ "คัดแยกขยะขวดพลาสติก เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ จึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาด อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.jpg

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

เมื่อวันนี้ 2 มิถุนายน 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ปลูกต้นไม้บริเวณวัดถิรญาณ บ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหน่อง ตำบลยางสีสุราชอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

40.jpg

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

  •  

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมไหว้ สักการะ ขอพร ศาลพระภูมิ ศาลตายาย สรงน้ำพระแก้วมรกต และรดน้ำขอพร

  •  

7.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดอนสันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.jpg

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นทย" ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม