สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาปล่อยปลา_๒๒๐๖๐๙_2.jpg

ปล่อยพันธ์ุปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

กิจกรรมเฉลิมพะรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชการสักการะ ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ในกิจกรรมเฉลิมพะรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 15 พฤษภาคม เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกตันไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"

คบจ2.jpg

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้ที่

1. โทร. 083 3561595

2. inbox ในเพจ Facbook : SKY Juice

3. ที่ตั้ง 374 ม.11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

1.jpg

โครงการศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจสอบและการจัดเก็บภาษี สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันส่งออกนาอราชอาณาจักร และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR

นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจสอบและการจัดเก็บภาษี สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันส่งออกนาอราชอาณาจักร และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ปก.jpg

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

ปก.jpg

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม และพื้นที่สาขา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม