สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม และประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและรับทราบผลการดำเนินการตามมาตรการแผนงาน โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์ สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามให้การต้อนรับ

ปก.jpg

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์ สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

xd.jpg

กิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์ สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

S__34390052.jpg

กิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

 

ปก.jpg

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์ สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมไหว้ สักการะ ขอพร ศาลพระภูมิ ศาลตายาย สรงน้ำพระแก้วมรกต และรดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

14.jpgปก.jpg

กิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต และกิจกรรมจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน (KM)

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์ สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต และกิจกรรมจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน (KM) พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

S__33194032.jpg

สรรพสามิตปรับลดอัตราภาษี ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและใช้จ่าย มีผล 23 ก.พ. นี้

สรรพสามิตปรับลดอัตราภาษี ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและใช้จ่าย มีผล 23 ก.พ. นี้

 

   กรมสรรพสามิตสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมาตรการด้านภาษี ปรับลดอัตราภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ พร้อมนำนวัตกรรมการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

 

​​   ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ตามที่กรมสรรพสามิต ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้เสนอ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นั้น ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Tourist Destination) หรือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านร้านอาหารและภัตตาคารที่มีคุณภาพ สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเสริมจุดแข็งด้านราคาในระดับภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้แวะเวียนมาเที่ยวและใช้จ่ายกันได้อย่างยั่งยืน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บอัตราภาษี ดังนี้

 

ไวน์และฟรุตไวน์

 

​​- ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับเป็นจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% และปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ จาก 1,500 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เหลือ 1,000 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี

 

​- ฟรุตไวน์ หรือสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับลดเหลือ 0% ทั้งหมด และอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นอัตราเดิม 900 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี 

 

สุราแช่

 

​​- สุราแช่พื้นเมือง เช่น อุ กะแช่ สาโท ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี  เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% ปรับลดเหลือ 0% ขณะที่ภาษีตามปริมาณเก็บในอัตราเท่าเดิม 150 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

 

​​- สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสมและมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี  ให้เก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% เท่าเดิม และปรับขึ้นภาษีตามปริมาณจากเดิม 150 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เป็น 255 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

 

สถานบริการ

 

​​- สถานบริการ หรือหย่อนใจ อาทิ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับบาร์ ค็อกเทลเลาจน์ ฯลฯ นั้นมีการปรับลดอัตราภาษีจาก 10% เป็น 5% ของรายรับ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2567

 

   ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราแช่นั้น จะส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสม เป็นสากล และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นมาตรการที่จูงใจด้านราคาเพื่อให้เกิดการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวและใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีให้สถานบริการ จะเป็นมาตรการระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้กลับมาฟื้นตัว และส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

 

 

1.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม