ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ปก.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 : ผู้บันทึกข้อมูล