สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และสาขาบรบือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหนองสิม หนองน้ำสาธารณะบ้านปอพาน หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.15 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าบ้านพักท่านสรรพสามิตพื้นที่

1.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

โครงการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตมันแกวแบบครบวงจร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว บ้านพงโพด - พงสว่าง ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1.jpg

โครงการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ภัทร ศรีชยุตพงศ์ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหอย-เชียงส่ง ปลูกข้าว บ้านโนนรัง หมู่ 10 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.jpg

กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี และสาขาเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา ณ ลำห้วยกุดจอก ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์