สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

7.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดอนสันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.jpg

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นทย" ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

1.jpg

โครงการมหาสารคามสานพลัง เปิดเฮือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหาสารคามสานพลัง เปิดเฮือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.มหาสารคาม 

1.jpg

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ณ วัดป่าอาศิราวาสเกาะเกิ้ง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1.jpg

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

กิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1"

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1" รวมทั้งให้บริการต่อใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

S__20684812.jpg

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

7.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดอนสันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.jpg

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นทย" ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

1.jpg

โครงการมหาสารคามสานพลัง เปิดเฮือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหาสารคามสานพลัง เปิดเฮือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.มหาสารคาม 

1.jpg

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ณ วัดป่าอาศิราวาสเกาะเกิ้ง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1.jpg

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

กิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1"

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1" รวมทั้งให้บริการต่อใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

S__20684812.jpg

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์