สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คบจ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมทำพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บริจาคน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บริจาคน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน และโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

1.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช บริเวณคลองน้ำ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรในจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

1.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

1.1.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ “โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต” ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ การเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล

1.jpg

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และสาขาบรบือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหนองสิม หนองน้ำสาธารณะบ้านปอพาน หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์