สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

กิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1"

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1" รวมทั้งให้บริการต่อใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

S__20684812.jpg

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 

S__20684808.jpg

กิจกรรมให้ความรู้ “สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้ “สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต” พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

รวมงานพิธีต่างๆ_๒๒๑๒๒๖_9.jpg

งานมหกรรม วัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรม วัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

ออกหน่วยบริการ_๒๒๑๒๒๖_1.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คบจ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมทำพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

กิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1"

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม"สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1" รวมทั้งให้บริการต่อใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

S__20684812.jpg

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 

S__20684808.jpg

กิจกรรมให้ความรู้ “สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้ “สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต” พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

รวมงานพิธีต่างๆ_๒๒๑๒๒๖_9.jpg

งานมหกรรม วัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรม วัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

ออกหน่วยบริการ_๒๒๑๒๒๖_1.jpg

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คบจ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมทำพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์