เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 

ผู้บริหาร

 

59-09-12_120 วิชชุมนตร์  ปิ่นทอง.jpg 

นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 
    
ศิรินรัตน์.jpgนางกุลิสรา.jpgmahasarakham_สาขาเมือง57.jpgหน.รุ่ง.jpg

นางศรินรัตน์  ชัยเอกมงคลเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกุลิสรา  นาสอ้าน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายพงศ์ภัทร  ศรีชยุตพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายรุ่ง  พระวงษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
    
 ฐิติรัตน์.jpgนันท์นภัส.jpg

นางฐิติรัตน์  รัตนสูรย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางนันท์นภัส  หลาวมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง

สรรพสามิตพื้นที่สาขาบรบือ

 

กลับด้านบน

 

 

 

Rg1-footer.jpg