สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 

ผู้บริหาร

 

1.jpg

นายวรรณวัฒน์  กรุณานนท์

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 
       
 CamScanner 19-09-2023 13.52.jpg mahasarakham_สาขาเมือง57.jpg - ว่าง - - ว่าง -

นางสาวนงนภัส  วรรณสินธ์ุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพงศ์ภัทร  ศรีชยุตพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ


นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ


นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
       
ศิรินรัตน์.jpg 1.jpg

นางศรินรัตน์  ชัยเอกมงคลเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 
 

นายวีระ  แกล้วกสิกรรม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง

สรรพสามิตพื้นที่สาขาบรบือ

 

กลับด้านบน

 

 

 

Rg1-footer.jpg