สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม         

 

 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

1.jpg

 

นายวรรณวัฒน์  กรุณานนท์ พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน

ท่าน ส1.jpg

 

นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต กุมภาพันธ์ 2564 - พฤศจิกายน 2566

รูปท่าน ส..jpg

 

นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2563

 poonsuk57.jpg

 

นางพูนสุข ปัทมาคม
กรกฏาคม 2557 - กันยายน 2558
Rg1-footer.jpg

mahasarakham_boss.png

 

 นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา

ต.ค. 2554 - 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif   xxxx xxxx - xxxx
Rg1-footer.jpg
bullet.gif   xxxx xxxx - xxxx
Rg1-footer.jpg