เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

รูปท่าน ส..jpgนางวิชชุมนตร์  ปิ่นทองกรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน
poonsuk57.jpgนางพูนสุข ปัทมาคมกรกฏาคม 2557 - กันยายน 2558
 mahasarakham_boss.png

นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา

ต.ค. 2554 - 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 xxxx

xxxx - xxxx

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  xxxxxxxx - xxxx
Rg1-footer.jpg
bullet.gif  xxxxxxxx - xxxx
Rg1-footer.jpg