สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

icon_mini25.gif พื้นที่รับผิดชอบมหาสารคามicon_mini25.gif

1. สาขาเมืองมหาสารคาม รับผิดชอบทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่

 • อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • อำเภอกันทรวิชัย
 • อำเภอชื่มชม
 • อำเภอเชียงยืน
 • อำเภอโกสุมพิสัย
 • อำเภอแกดำ

2. สาขาบรบือ รับผิดชอบทั้งหมด 7 อำเภอ ได้แก่

 • อำเภอวาปีปทุม
 • อำเภอบรบือ
 • อำเภอกุดรัง
 • อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 • อำเภอนาเชือก
 • อำเภอนาดูน
 • อำเภอยางสีสุราช