โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ “โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต” ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ การเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg