ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1.jpg
โครงการมหาสารคามสานพลัง เปิดเฮือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 : ผู้บันทึกข้อมูล