ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1.jpg
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.1.jpg
โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล