ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1.jpg
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บริจาคน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรในจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล