เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 

ผู้บริหาร

 

ท่าน ส1.jpg

นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

 
       
ฐิติรัตน์.jpg mahasarakham_สาขาเมือง57.jpg ศิรินรัตน์.jpg หน.รุ่ง.jpg

นางฐิติรัตน์  รัตนสูรย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพงศ์ภัทร  ศรีชยุตพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นางศรินรัตน์  ชัยเอกมงคลเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายรุ่ง  พระวงษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
       
หน.หงษ์.jpg  นันท์นภัส.jpg

นางณัฐธิกัญจ์  มหายศนันท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นางนันท์นภัส  หลาวมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง

สรรพสามิตพื้นที่สาขาบรบือ

 

กลับด้านบน

 

 

 

Rg1-footer.jpg