เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ท่าน ส1.jpgนายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิตกุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน
รูปท่าน ส..jpgนางวิชชุมนตร์  ปิ่นทองกรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2563
 poonsuk57.jpgนางพูนสุข ปัทมาคม
กรกฏาคม 2557 - กันยายน 2558
Rg1-footer.jpg
mahasarakham_boss.png

 นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา

ต.ค. 2554 - 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  xxxxxxxx - xxxx
Rg1-footer.jpg
bullet.gif  xxxxxxxx - xxxx
Rg1-footer.jpg