โครงการสรรพสามิตความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสรรพสามิตภาคที่ 5

ร่วมโครงการสรรพสามิตความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มอบวัสดุการเรียนการสอน

พร้อมเสื้อกันหนาว มอบให้กับ โรงเรียนบ้านผามอน


  • ผา1
  • ผา2