งานกีฬาประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้ร่วมกิจกรรม

งานกีฬาประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง


  • กีฬา
  • กีฬา2