ประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีหน่วยงานภายในจังหวัดร่วมกิจกรรม


  •  
  • กิจกรรม2       
  • กิจกรรม1
  •  กาแฟ1
  • กาแฟ1