สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

342607 - Copy.jpg

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

ด้วยกรมสรรพสามิตอนุมัติให้จัดทำ "โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บคคลากรของกรมสรรพสามิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอันแสดงถึงความมีเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันและเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้เสนอผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ข่าว.jpg

ข่าวกระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ

ข่าวกระทรวงการคลัง   ฉบับที่ 192/2565  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
 กระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ปลดล็อคเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขัน ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเน้นย้ำ ต้องควบคุมคุณภาพ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลงนาม - Copy.jpg

พิธีลงนามข้อตกลงการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

พิธีลงนามข้อตกลงการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถจักรยานยนต์ ระหว่างกรมสรรพสามิตและผู้ประกอบอุตสาหกรรม (บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด)
 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถจักรยานยนต์ ระหว่างกรมสรรพสามิตและผู้ประกอบอุตสาหกรรม (บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด)
โดยมี Mr. Shigeto Kimura ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

รพี0 - Copy.jpg

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

00..jpg

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว