สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

 

ผู้บริหาร

รูปว่าง.jpg 
 -ว่าง-


สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

 
             
webportal16200021749.jpg   webportal16200021749.jpg     หน.อ็อฟ-removebg-preview.png   webportal16200006662.jpg
-ว่าง-
ฝ่ายอำนวยการ
  -ว่าง-
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  นายสุรศักดิ์ วรุฒชาญนนท์
ฝ่ายปราบปราม
  -ว่าง-
ฝ่ายกฎหมาย
 
             

 

 

กลับด้านบน

  Rg1-footer.jpg

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมือง

 

ผู้บริหาร

 
webportal16200021749.jpg

-ว่าง-
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน

 
             
นิ่ม-removebg-preview.png   webportal16200021749.jpg    แพรว-removebg-preview.png   webportal16200006662.jpg
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยประสิทธิ์
ฝ่ายอำนวยการ
  -ว่าง-
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  นางรวิกาญจน์  ดวงธรรม
ฝ่ายปราบปราม
  -ว่าง-
ฝ่ายกฎหมาย
 
             

 

 

กลับด้านบน

  Rg1-footer.jpg

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง

 

ผู้บริหาร

 
รูปว่าง.jpg

นางสาวปิ่นมณี พันธ์สมพงษ์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง

 
             
หญิง-removebg-preview.png   องุ่น-removebg-preview.png    รูปว่าง.jpg    webportal16200006662.jpg
นางสาวณัฐพร สุรางครัตน์
ฝ่ายอำนวยการ
  นางณัฐชานันท์ ศิริ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  -ว่าง-
ฝ่ายปราบปราม
  -ว่าง-
ฝ่ายกฎหมาย
 
             

 

 

กลับด้านบน

  Rg1-footer.jpg