สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าหลวง1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอท่าหลวง

สระโบสถ์1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอสระโบสถ์

จัดเก็บ15.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ประชุมและรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำและการขายสุรากลั่นชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ชัยบาดาล 5.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล

บ้านหมี่2.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่

เมืองลพบุรี1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าวุ้ง

โคกสำโรง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกสำโรง

ลำสนธิ1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ " บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา " จังหวัดลพบุรี อำเภอลำสนธิ

หนองม่วง1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ " บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองม่วง

เ4.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีเป็นประธานในที่ประชุมและนางสาวประภา  โตจาด ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำและขายสุรากลั่นชุมชน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์