สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

forking-create-02.jpg

ขอเชิญชวนประชาชน และข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนประชาชน และข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อร่วมแสดง ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 
โดยทุกท่านสามารถ "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์" 
ได้ที่นี่ http://www.ocsc.go.th 
ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

th06.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสุรีย์ นิ่มเวชอารมย์ชื่น ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี ผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ชั้น ๒

banner-1.png

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

จังหวัดลพบุรีได้จัดทำเว็บไซด์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.lopburi.go.th/bikefordad2015/

th081.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบนโยบายของกรมสรรพสามิตพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ประชุม เรื่อง การจัดเก็บภาษีรถยนต์ตามอัตราการปล่อย CO2  คลิกอ่านที่นี่

ตรวจงานฤดูหนาว1.jpg

ตรวจบูรณาการร่วมกับสาธารณสุข ในงานฤดูหนาวประจำปี 2558 

         เมื่อคืนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ออกตรวจประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานฤดูหนาวประจำปี 2558 

251158-1.jpg

ตรวจควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

       เมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เจ้าพนักงานสรรพสามิตฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และพื้นที่สาขาโคกสำโรง ได้ออกตรวจประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสุราและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายช่วงเทศกาลลอยกระทง ในเขตอำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอโคกสำโรง

ตรวจลอยทง24-1.jpg

ตรวจควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

            เมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ฝ่ายปราบปรามร่วมกับงานปราบปรามสาขาเมืองลพบุรี  ออกตรวจประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ตรวจโรงสุรา24-1.jpg

ตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เข้าตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน ในอำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง และอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 3 โรงงาน

โคกบูรณาการ231158-1.jpg

ร่วมตรวจบูรณาการและจัดระเบียบสังคม

                    เมื่อคื่นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรงตรวจบูรณาการและจัดระเบียบสังคมร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ร้านโต๊ะสนุกเกอร์ ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตอำเภอโคสำโรง

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์