สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย 7.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  นายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อเรื่อง " ถอดบทเรียนที่ผ่านมาจากการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ"  ซึ่งเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงานการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4  จังหวัดสระบุรี  ปีงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จ1.jpg

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดลพบุรี ปี 2559

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำชุดบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรีปี 2559" ณ วัดกุดตาเพชร หมู่ที่ 3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

 

สังฆราช1.jpg

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ บำเพ็ญกุศล เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต่อต้านคอร์ฯ-1.jpg

รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชัน ณ บริเวณลานจอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Transparent Thailand" ประเทศไทยโปร่งใส ของจังหวัดลพบุรี

วันพ่อ1.jpg

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

forking-create-02.jpg

ขอเชิญชวนประชาชน และข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนประชาชน และข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อร่วมแสดง ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 
โดยทุกท่านสามารถ "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์" 
ได้ที่นี่ http://www.ocsc.go.th 
ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

th06.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสุรีย์ นิ่มเวชอารมย์ชื่น ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี ผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ชั้น ๒

banner-1.png

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

จังหวัดลพบุรีได้จัดทำเว็บไซด์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.lopburi.go.th/bikefordad2015/

th081.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบนโยบายของกรมสรรพสามิตพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ประชุม เรื่อง การจัดเก็บภาษีรถยนต์ตามอัตราการปล่อย CO2  คลิกอ่านที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์