สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ย.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  นำโดยนางเกษศิรินทร์  ผาติไตรวัฒน์  และนางพัชรินทร์  รัตนชัยวัฒน์  ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศรมหาราช หรือวันกองทัพไทย"

ไทย1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีร่วมเดินรณรงค์ชาวแต่งไทยทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  นำโดยนายสุวัจน์  จิตต์วิขัย  ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมเดินรณรงค์ชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง ณ สวนราชานุสรณ์

ตร.1.jpg

ผู้ตรวจกระทรวงพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายยุทธนา  หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  เพื่อรับทราบสภาพปัญหาพร้อมทั้งหารือข้อราชการกับประธานหอการค้าจ้งหวัด ประธานาภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคาร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และหัวหน้าหน่ายงานสังกัดกระทรวงการคลังของจังหวัดลพบุรี  โดยใช้ห้องประชุมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ส 11.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมงานโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

แต่ง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้เข้าร่วมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) ในขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยกำหนดกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองในระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

รอง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 และมอบของให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

อำ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรนายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

ผู้ว่า 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

อวย 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์