สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 และมอบของให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

อำ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรนายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

ผู้ว่า 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

อวย 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

ศ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี นำคณะข้าราชการ/พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง สาขาโคกสำโรง และสาขาชัยบาดาล ร่วมทำบุญไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ปธ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เป็นประธานในที่ประชุม

ประกาศ0.jpg

การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสุบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559

           สำเนาประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพุบรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2559 

          ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2558 จะสิ้นสุดการใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.2559 สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

1.jpg

ตรวจบูรณาการจัดระเบียบสังคมฯ

           เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีออกตรวจบูรณาการจัดระเบียบสังคมฯ  ตรวจร้านอาหารและสถานบันเทิง ในอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับทหาร ตำรวจ ปกครอง ฯลฯ 

1.jpg

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี

             เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี มีการรับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  และปล่อยขบวนรถร่วมรณรงค์ฯ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

โคกยิ้ม 3.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  สาขาโคกสำโรง

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558  สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดวังโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์