สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

F1 (1).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นลพบุรี  สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  สาขาโคกสำโรง  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม  ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ย.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  นำโดยนางเกษศิรินทร์  ผาติไตรวัฒน์  และนางพัชรินทร์  รัตนชัยวัฒน์  ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศรมหาราช หรือวันกองทัพไทย"

ไทย1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีร่วมเดินรณรงค์ชาวแต่งไทยทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  นำโดยนายสุวัจน์  จิตต์วิขัย  ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมเดินรณรงค์ชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง ณ สวนราชานุสรณ์

ตร.1.jpg

ผู้ตรวจกระทรวงพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายยุทธนา  หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  เพื่อรับทราบสภาพปัญหาพร้อมทั้งหารือข้อราชการกับประธานหอการค้าจ้งหวัด ประธานาภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคาร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และหัวหน้าหน่ายงานสังกัดกระทรวงการคลังของจังหวัดลพบุรี  โดยใช้ห้องประชุมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

ส 11.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมงานโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

แต่ง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้เข้าร่วมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) ในขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยกำหนดกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองในระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

รอง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 และมอบของให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

อำ 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรนายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

ผู้ว่า 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าอวยพรท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line พูดคุยทางเพจสำนักงานฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์