สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ว1.jpg

จินตนาการประกอบแสง สี เสียง ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ปี 2559

"บรรยากาศงานราตรีวังนารายณ์ โดยมีท่านสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ แสดงจินตนาการประกอบแสง สี เสียง เรื่อง อมตะนครลพบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์"

น1.jpg

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พร้อมใจกันแต่งกายแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในกิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

สธ.2.jpg

ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล๋จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมลวะปุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ปม 1.jpg

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559

    เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 มีสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีเป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบนโยบายกรมสรรพสามิตให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งนางสุพัตรา  หงษ์หิรัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงาน คลิกที่นี่

.

ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ค.1.jpg

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีได้นำชุดบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  โดยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดลพบุรี ปี 2559"  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะรัง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

บ.1.jpg

พิธีขอพระราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ท่านสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมพิธีขอพระราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายภาณุ  แย้มศรี เป็นประธาน

F1 (1).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นลพบุรี  สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  สาขาโคกสำโรง  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม  ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์