สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

LB_22115901.jpg

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมใจทำกิจกรรมน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 มีการกล่าวคำปฏิญาณ โดยมีท่านสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีกล่าวนำ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

 

z1.jpg

ประชุมกำหนดเขตพื้นที่ที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษ" จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ที่ห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ฯ ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดลพบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ เป็นประธานในการประชุม

 

25-4-59-4.jpg

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเรศวรมหาราช ปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตัวแทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมวางพวงมาลาสักการะในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

ว1.jpg

จินตนาการประกอบแสง สี เสียง ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ปี 2559

"บรรยากาศงานราตรีวังนารายณ์ โดยมีท่านสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ แสดงจินตนาการประกอบแสง สี เสียง เรื่อง อมตะนครลพบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์"

น1.jpg

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พร้อมใจกันแต่งกายแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในกิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

สธ.2.jpg

ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล๋จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมลวะปุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ปม 1.jpg

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559

    เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 มีสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีเป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบนโยบายกรมสรรพสามิตให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งนางสุพัตรา  หงษ์หิรัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประหยัดพลังงาน คลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์