สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

211461-1.jpgร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื่นที่ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

35276.jpg

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี และดำเนินการจัดกิจกรรมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ณ บริเวรรอบๆอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

นวัตกรรม1.jpg

รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2560

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีมอบรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต โดยผลงานนวัตกรรมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้รับรางวัลชมเชย

ปชส.โซนนิ่ง1-1.jpg

เขตพื้นที่ห้ามขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาของจังหวัดลพบุรี

ดูแผนที่เขตห้ามขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาได้ ที่นี่

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

T1.jpg

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและพื้นที่สาขาทั้ง 3 สาขา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

S1.jpg

พิธีตั้งเสาเอกสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี/สาขาเมืองลพบุรี ร่วมพิธีตั้งเสาเอก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี (สำนักงานใหม่)

E1.jpg

กิจกรรม CRM ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี (CRM) ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

LB_22115901.jpg

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมใจทำกิจกรรมน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 มีการกล่าวคำปฏิญาณ โดยมีท่านสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีกล่าวนำ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

 

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line พูดคุยทางเพจสำนักงานฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์