สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

20130220_104734_resize.jpg

พิธีครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต  81 ปี  

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็น ประธานในพิธีครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต 81 ปี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดบ้านไร่ ่ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

5dec12-1_resize.jpg

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันพุธที่ ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองลพบุรี

4191_resize.jpg

การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2555 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2555 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 

DSC02866_resize.JPG

งานเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้ขอ Early Retire ประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
ได้ร่วมจัดงาน เลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้ขอ Early Retire ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องจัดเลี้ยง สวนอาหารบัวหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี

DSC02901_resize.JPG

การประชุมประจำเดือนกันยายน 2555 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กันยายน 2555 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 

DSC02491.JPG

ประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 

IMG_0325.JPG

สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
เข้าตรวจแนะนำโรงงานสุรากลั่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เข้าตรวจแนะนำโรงงานสุรากลั่น
ชุมชนในเขต อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อให้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำสุรากลั่นอย่างเคร่งครัด

DSC02693_resize.JPG

ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์ ได้จัดบูธ "รถคันแรก"เพื่อประชาสัมพันธ์และบริการรับยื่นแบบฯ ผ่านโครงการ "รัฐบาลพบประชาชน"

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
ได้จัดบูธ "รถคันแรก"เพื่อประชาสัมพันธ์และบริการรับ ยื่นแบบฯ ผ่านโครงการ "รัฐบาลพบประชาชน" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต.เขาสามยอด อ.เมืองจ.ลพบุรี   
 

DSC01583_resize.JPG

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการสำรวจ
ข้อร้องเรียนและการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธเสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อร่วมปรึกษา

หารือการดำเนินการสำรวจข้อร้องเรียนและการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี และการประชุมวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด

 

DSC01580.jpg

โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน
(หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี 2555

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 12.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง

เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี 2555 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ม.2 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์