สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

20150309_134155.jpg

ร่วมกิจกรรมสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่1

           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี นำข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่1 ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

k5.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
   

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

th01.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยแต่งกายแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมเพียงกัน  เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

ตรวจ4-1-58-1.jpg

ตรวจปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี

               เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีได้ร่วมกับชุดปฏิบ้ติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจสถานประกอบการร้านคาราโอเกะภายในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

K1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.  ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางวรรณจันทร์  กิตติรัตนสุนทร  ตำแหน่งเจ้าพน้กงานสรรพสามิตชำนาญงาน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง  แผนบริหารความเสี่ยงและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่หน่วยงานและระดับบุคคลประจำงบประมาณ 2558  ทั้งนี้พร้อมแต่งกายชุดไทยเพื่อประชาสัมพันธ์แต่งไทยทั้งเมืองสืบสานวัฒนธรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2558

เอกสารประกอบการบรรยาย

101.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เอทานอล

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เอทานอล 

แบบทดสอบหลังบรรยายพร้อมเฉลย

7.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย เป็นประธานในที่ประชุม และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  เรื่อง AEC โดย นางยุพิน  เทียมลม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เอกสารประกอบการบรรยาย AEC

แบบทดสอบหลังบรรยายพร้อมเฉลย

DSC037581.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 มีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางยุพิน  เทียมลม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือย่างมืออาชีพ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ

แบบทดสอบหลังการบรรยายพร้อมเฉลย

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์